ترمیم های کامپوزیت

لبخندی زیبا

کامپوزیت رزین دندان

کامپوزیت رزین ها مواد همرنگ دندان می باشند که جهت ترمیم دندان ها به کار می روند این مواد قابلیت اتصال به نسج دندان را داشته است و در نتیجه موجب حفظ نسوج دندانی می گردند.
علاوه بر این خصوصیات این مواد قابلیت تصحیح رنگ و فرم و در نتیجه تامین زیبایی دندان ها را دارا می باشند از این نظر این نوع ترمیم به طور وسیعی در دندان پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

زیبایی بیشتر

مقرون به صرفه

مقاوم دربرابر مواد شیمیایی

انطباق کامل با دندان ها

کانال تلگرام کلینیک

به روزترین مطالب دندانپزشکی

گرفتن وقت اینترنتی

Info@pa-clinic.com

ساعت کاری کلینیک

شنبه تا پنجشنبه - 8:00 - 19:00

تهران جردن

ناهید شرقی ، پلاک 20