خدمات دندانپزشکی زیبایی

دندان پزشکی زیبایی رشته نسبتاً جدیدی در دندان پزشکی ترمیمی است که سعی در حفاظت نسوج سالم دندان را داشته و بازسازی دندان ها و تأمین زیبایی طبیعی ، هدف این رشته درمانی می باشد.
در این راستا مواد و روش های متعددی مورد استفاده قرار گرفته تا بتوان دندان و لبخندی زیبا طرح و تامین بنماید.

دندانپزشکی پیشرفته

ایمپلنت با کیفیت

ترمیم شکستگی دندان

مراقبت های دروه ای

دندان های شیری

جرم گیری و بهداشت

جراحی زیبایی فک و صورت

کشیدن دندان

کانال تلگرام کلینیک

به روزترین مطالب دندانپزشکی

گرفتن وقت اینترنتی

Info@pa-clinic.com

ساعت کاری کلینیک

شنبه تا پنجشنبه - 8:00 - 19:00

تهران جردن

ناهید شرقی ، پلاک 20